Muhasebe ve Finans Yönetimi

MUHASEBE VE FİNASAL HİZMETLER
HMT Turizm Danışmanlık,
departmanların bilgilerini kullanarak, geliri ve karlılığı maksimuma çıkarmak için, finansal sonuçları zamanında paylaşır, doğru bilgiler gelmeye başladıktan sonra. HMT, sunduğu raporla, özellikle maliyetlerin önceki dönemle karşılaştırılarak, yatırımcı tarafından onayı ile hedefler belirler ve iyileştirilmesini sağlar.

Otel muhasebe yetkililerinin otelcilik tecrübesi olmayabilir.
HMT, 30 yıldan fazla tecrübesiyle otel muhasebesi yetkililerine her türlü muhasebe uygulamaları konusunda destek olur, danışmanlık verir.

HMT Turizm Danışmanlık, Bütçe ve kar-zarar tablolarını, günlük, haftalık ve aylık olarak inceler. Uluslararası otelcilik normlarına göre değerlendirir ve küçük problemlerin büyük problemlere dönüşmesine engel olur. Doğru finansal kararlar önererek uygulanmasını sağlar.

HMT finansal raporlar hazırlamaya odaklanır, raporlarla Otel Operasyonun verimli yönetilmesini sağlar.

Maliyet kontrol sistemi oluşturulur
Ödemeleri ve tahsilatları denetler
Nakit akışı, ve Operasyonel bütçe
Aylık kar-zarar tablosu hazırlarOtel denetlemesi yapar
Personel maliyetleri raporu
Stratejik karlılık raporu hazırlar

Otel karlılığı "finansal durum raporu" ile başlar, "finansal durum raporu" ile son bulur

Verimli " finansal durum raporu" ve finans operasyonu için, HMT’yi arayın

Copyright © 2017 | Hmt Hotel